Gödslingsråd för vinbär och krusbär

Ribessläktet omfattar svarta vinbär, röda vinbär och krusbär. För att säkra en snabb etablering av bärbuskarna är det viktigt att jorden är i god näringsbalans, men annars är näringsbehovet det första året relativt litet.

Buskarnas växtsätt understryker sortskillnaderna i svarta vinbär. Måttliga kvävemängder skall ges till buskar med kraftig växt av grenar och blad, för att undvika för kraftig vegetativ växt och alltför hängande grenar. För att få bästa möjliga styrning på kvävegivorna under växtsäsongen bör man välja ett gödselmedel med lågt N-innehåll. Behöver man komplettera med kväve använder man Tropicote. Svarta vinbär tål klorhaltiga gödselmedel bättre än röda vinbär och krusbär, men Yara rekommenderar att man använder klorfria gödselmedel i samtliga bärslag. Försök med gödselvattning i svarta vinbär har gett en snabbare etablering av buskarna och bra skördar redan de 2-3 första åren.

Gödselvattning

Den stora fördelen med gödselvattning är att växtnäring och vatten på ett säkert sätt kommer till det aktiva rotsystemet.

YaraTera™ Calcinit och Kristalon™ Indigo rekommenderas till vinbär och krusbär. Gödslingsrecept till dessa bärslag kan även sammansättas utifrån de enkla gödselmedel som finns i YaraTera™ Krista-sortimentet samt YaraTera™ Rexolin APN chelaterad mikroblandning.

Oavsett om du väljer en lösning med YaraTera™Kristalon eller en lösning med YaraTera™ Krista-produkter, ska man använda två stamlösningskärl. I det andra kärlet ska man använda  YaraTera™ Calcinit kalciumnitrat (kalksalpeter). Kvävebalansen och K/N-förhållandet justeras genom att reglera förhållandet mellan gödningen i de två stamlösningskärlen.
Baserat på råvattenanalys från ditt företag skräddarsyr Yara gärna dina gödslingsrecept.

Gödslingsstrategin till buskfrukt kan klaras med ett stamlösningskärl och en Dosatron. Har man bara ett kärl doseras Kristalon varannan vecka och YaraTera Calcinit veckorna där emellan.

Efter plantering av buskarna bör man använda sig av radgödsling. Gödningen sprids utmed buskraderna, där det aktiva rotsystemet finns och utvecklas. Detta för att optimera effekten av gödningen och minska mängden gödning. Permanenta gräsbanor i körgångarna och vegetationsfria buskrader har börjat att tillämpas i buskfrukt. Gödslingsbehovet beror då på bredden på den vegetationsfria zonen. Täckning med svart eller brun plast i plantraderna ger en snabb mineralisering av organiskt material i jorden och ökar tillgången på kväve, speciellt de första åren efter plantering. För lite kalium kan leda till ojämn bärmognad och sämre bärkvalitet. Dela gärna kvävegödslingen under skördeåren: 2/3 av det årliga kvävebehovet ges på våren och försommaren när grentillväxten är som störst. Den sista tredjedelen ges efter skörd. Gödsling på hösten ger starkare knoppar, som ska ge blommor och bär året efter.

Växtnäringsbehov för svarta och röda vinbär

N kg/ha P kg/ha K kg/ha
80 20 90


Läs gärna avsnitten om gödsling av hallon och jordgubbar.

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.