YaraBela SUPRASALPETER N27

YaraBela SUPRASALPETER N27

Suprasalpeter N27 är ett kvävegödselmedel som består av lika delar ammonium- och nitratkväve. Dessutom innehåller produkten en hög halt magnesium.

Används som N-gödselmedel i grödor som bedöms ha tillräcklig tillgång till svavel.

YaraBela Suprasalpeter N27 innehåller blå granuler. Innehållet i den blå granulen är detsamma som i övriga granuler och det blå färgämnet är godkänt för livsmedel.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Basverkan: Neutral

Volymvikt: 1,00

Emballage: Säck 750 kg