YaraMila 22-0-12

YaraMila 22-0-12

YaraMila 22-0-12 är ett NK-gödselmedel med balanserad svavelhalt. Används till återväxtgödsling i vall samt till spannmål och förstaskörd i vall då fosfor inte behövs.

Produkten passar framförallt till återväxtgödsling i vall eftersom återväxten ofta lider brist på kalium. YaraMila 22-0-12 kan också användas till vallens första skörd då fosfor inte behöver läggas, t ex vid höga P-AL-tal.

YaraMila 22-0-12 passar också till stråsäd då man inte har behov av att gödsla med fosfor.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Basverkan: Svagt sur

Volymvikt: 1,05

Emballage: säck 750 kg