Artiklar

Sveriges ambition att öka arealen för ekologisk odling

Lantbrukare i fält
Lantbrukare i fält

”Om vi vill behålla mervärdet i vårt svenska och nordiska jordbruk är ekologiskt en väg att gå,” säger lantbrukaren Mikael Palm på Högalid gård i Skåne i södra Sverige.

I ladugården finns 550 kor varav 285 mjölkkor. Förutom vall och produktionsbete, odlar han växelvis raps, majs, åkerbönor, havre, vete och ärter på de 400 hektaren.

Mikael och hans fru Anna gick över till ekologisk odling 2016 på grund av efterfrågan på marknaden.

”Våra kunder efterfrågade ekologiska produkter. Faktum är att vi också föredrar ekologiskt, särskilt när vi köper mat till familjen. Dessutom kändes det bra på ett personligt plan att odla på ett sätt som känns mer hållbart,” säger Anna. 

Den svenska regeringen har som mål att odla ekologiskt på 30 procent av landets jordbruksmark år 2030. För att stödja detta finns en målsättning att 60 procent av maten i offentliga kök, t.ex. sjukhus, skolor och kontor, skall vara ekologiskt senast år 2030. Idag är drygt 20 procent av den svenska jordbruksmarken odlad enligt ekologiska regler.

Ekologiskt jordbruk erbjuder unika fördelar samtidigt som det innebär specifika utmaningar, vilket resulterar i ett mångfasetterat landskap för lantbrukare att navigera i. Detta är något som Yara är medvetna om och arbetar med dagligen för att hjälpa lantbrukare i Norden att anpassa sina gårdar efter nya krav.

”Att förbättra jordhälsan och grödornas motståndskraft är viktiga mål. Yaras organiska gödsel och lösningar för precisionsjordbruk erbjuder lantbrukare verktyg att nå dessa mål,” förklarar Emma Brehmer, Yara Sverige.

Hand med jord och rötter

Förbättra jordhälsan och grödornas motståndskraft

”Det ekologiska jordbrukets uppgift är att förbättra jordhälsan, snarare än att bara konsumera jorden. Det innebär att tillföra organiskt material till jorden,” säger Mikael Palm.

Istället för att ”tvinga in” en viss gröda för att göra vinst, arbetar Palm med att förbättra förhållandena och reparera jorden år för år. Han odlar grödorna växelvis, tillför organiskt material och minimerar användningen av maskiner för att skydda den djupa strukturen hos fina rotsystem och daggmasktunnlar.

För att odla tillräckligt med grovfoder för djuren lånar gården mark från andra lantbrukare i området. Det här samarbetet är något alla vinner på. När Palm odlarvall växelvis på dessa fält förbättrar han även jorden.  Att ha en växtföljd med vall minskar inte bara ogräsproblemen t utan ökar även jordens mullhalt En sådan metod förbättrar jordens dränering och kvarhållande av fukt. Det ger mer syre och utrymme till rötterna, och nästa gröda kan ta del av kvarvarande näring från gräset. Allt detta förbättrar etableringen av grödorna och gör grödorna mer motståndskraftiga mot torka och hårt väder.

 ”Eftersom det inte finns tillräckligt med cirkulärt organiskt material av hög kvalitet tillgängligt som organiskt gödsel som kan täcka grödornas näringsbehov, kommer både mineral- och organiska näringsämnen, och en kombination av olika odlingssystem att behövas. Detta bidrar till att ge världens växande befolkning tillräckligt med mat på ett långsiktigt hållbart sätt och bevara ekosystem för kommande generationer,” förklarar Emma Brehmer.

Cirkulär resursanvändning

Yaras organiska gödsel kompletterar de källor till organiskt material som finns naturligt på gården.

På Palms gård står mjölkkorna i centrum av verksamheten och ger basgödsel till grödorna. Gödseln sprids på åkrarna på hösten och våren. Han undviker att sprida på sommaren på växande grödor, eftersom näringen i gödsel kommer att förångas under varma dagar, vilket slösar värdefulla resurser. Palm anser att det är ett bättre alternativ att använda organiskt gödsel i pelletsform på sommaren. Han välkomnar Yaras organiska gödsel som ett komplement till gödseln han får från sin gård.

”Dessutom kan gödselprodukter ge en mer exakt användning av resurser. De kan användas specifikt där det finns ett behov av mer näringsämnen,”

 säger Mikael Palm.

Yaras organiska gödsel kommer på ett säkert sätt från återvunna näringsämnen, vilket minskar avfallet och bidrar till resursåtervinning. ”Vår organiska gödsel bidrar till en cirkulär ekonomi genom att använda näringsämnen som säkert återvinns från andra källor,” förklarar Emma Brehmer.

Som att träffa en gammal vän

Lantbrukare och hans barn i fält

Palm är glad att våren äntligen har kommit till norra Europa. Snön smälter och jorden gör sig redo. Det är som att träffa en gammal vän igen. Det underbara med jordbruk är att om man tar hand om jorden får man en ny chans varje år. Varje år är en möjlighet att göra bättre.”

Yara hjälper alla lantbrukare att implementera effektiva och hållbara jordbruksmetoder, oavsett vilket jordbrukssystem de använder.

Yaras organiska gödsel ger lantbrukare ännu fler sätt att få sin gård att blomstra.