YaraTera KRISTALON SUPER ORANGE

YaraTera KRISTALON SUPER ORANGE

YaraTera Kristalon är en produktfamilj med lättlöslig NPK gödning. Produkten är lättlöslig och lämnar inga rester. De många olika näringsämnena gör det möjligt att själv välja en blandning för nästan varje gröda och tillväxtstadium.

YaraTera Kristalon Super Orange 8-4.8-37.4 + SO 3 + spårämnen, innehåller fosfat i form av Super FK. Super FK är ett fosfatgödningsmedel där fosfatet en speciell polyfosfatform. Detta polyfosfat säkerställer att fosfatet förblir tillgängligt över ett brett pH-område för växten. Dessutom förhindrar produkten utfällning av kalcium- och magnesiumsalter. Den tar tillbaka dessa näringsämnen i lösningen, även efter att de har utfällt, vilket gör att de maximalt kan absorberas av grödan.

Fysikalisk form: Kristallin

Ledningstal: 1 g/l vid 25 grader C (mS/cm): 1,2

Emballage: Säck 25 kg (48/pall)