YaraTera SUBSTRAFEED ANTIBLOC MINERAL

YaraTera SUBSTRAFEED ANTIBLOC MINERAL

YaraTera SUBSTRAFEED ANTIBLOC MINERAL innehåller en typ av fosfor – polyfosfat – som har annat verkningssätt jämfört med fosfor i andra gödselmedel. Polyfosfat förblir löst i näringslösningen oavsett vilket pH-värde näringslösningen har. Plantans upptagning av fosfor påverkas inte heller av pH-värdet omkring rötterna, inte ens om det är högt.

Fysikalisk form: Lösning

Volymvikt: 1,3

Emballage: Dunk 20 liter (36/pall)