Svavelbrist förvärras av

  • Sura jordar
  • Lätta, sandiga jordar (utlakning)
  • Låg halt av organiskt material
  • Dåligt syresatta jordar (vattensjuka jordar)
  • Områden med låga industriella utsläpp

Svavel är viktigt för

  • Friskt grönt bladverk
  • Jämn mognad
  • Mer effektivt utnyttjande av kväve
  • Högre proteinhalt i kärnor

Yaras rekomendationer för Svavel

YaraVita THIOTRAC 300

YaraVita THIOTRAC 300

Spannmål: 5 - 10 l/ha i stråskjutningens början (Stadium 30-31). Vid måttlig till svår brist upprepa behandlingen med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd 200 l/ha. Brödvete: 5 l/ha efter axgång fram till slutet av mjölkmognad (Stad 59-77) eller delat i två behandlingar 3 + 3 l/ha efter att flaggbladet är helt synligt (Stad 39) fram till slutet av mjölkmognad (Stad 77). Vattenmängd 200 l/ha.

Läs mer om YaraVita THIOTRAC 300