Kopparbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Sandiga jordar
  • Höga kvävegivor

Koppar är viktigt för

  • Ökat antal kärnor per ax
  • Bättre kärnkvalitet

Yaras rekomendationer för Koppar

YaraVita COPTRAC

YaraVita COPTRAC

Stråsäd: 0.25 l/ha vid bestockning till 2 - nodsstadium (Stad. 12-32). Vid tydlig till kraftig brist upprepa behandlingen efter 10-14 dagar. För höstsådda grödor rekommenderas en behandling före vintervila. Vid gödsling med Coptrac i växande gröda får högst 0,5 l/ha användas var 14:e dag. Vattenmängd 200 l/ha.

Läs mer om YaraVita COPTRAC