Manganbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Sandiga jordar
  • Högt pH
  • Kylig och våt väderlek
  • Lätta och porösa jordar

Mangan är viktigt för

  • Bättre etablering av grödan
  • Bättre vinterhärdighet och bestockning
  • Större resistens mot sjukdomar
  • Bättre kärnkvalitet

Yaras rekomendationer för Mangan

YaraVita MANTRAC PRO

YaraVita MANTRAC PRO

Stråsäd: 0,5-1,0 l/ha i 3-bladsstadiet till 2-nodsstadiet (Stad. 13-32). 1,5-2,0 l/ha vid stark brist. Upprepa behandlingen efter 8-12 dagar. 0,5-1,5 I/ha i höstsäd redan på hösten kan vara motiverat. Vattenmängd 100-200 l/ha.

Läs mer om YaraVita MANTRAC PRO