Svavelbrist förvärras av

  • Sura jordar
  • Lätta, sandiga jordar (utlakning)
  • Låg halt av organiskt material
  • Dåligt syresatta jordar (vattensjuka jordar)
  • Områden med låga industriella utsläpp

Svavel är viktigt för

  • Friskt grönt bladverk
  • Jämn mognad
  • Mer effektivt utnyttjande av kväve
  • Högre proteinhalt i kärnor