Fosforbrist förvärras av

  • Sur eller väldigt basisk (kalkrik) jord
  • Låg halt av organiskt material
  • Kalla eller blöta förhållanden
  • Grödor med dåligt utvecklade rotsystem

Fosfor är viktigt för

  • Främjar knölbildningen
  • Ökar antalet knölar
  • Främjar antalet knölar av enhetlig storlek
  • Ökar stärkelsenivån och ts-halten i knölarna
  • Förbättrar lagringkvalitet och hållbarhet