Kaliumbrist förvärras av

  • Sura jordar (lågt pH)
  • Lätta, sandiga jordar (utlakning)
  • Torra förhållanden
  • Riklig nederbörd (utlakning) eller mycket bevattning
  • Tunga lerjordar
  • Jordar med litet K-förråd
  • Magnesiumrika jordar

Kalium är viktigt för

  • Förbättrad skörd och kvalitet
  • Ökad knölstorlek
  • Ökad motståndskraft mot sjukdomar