Manganbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Sandiga jordar
  • Högt pH
  • Kylig och våt väderlek
  • Lätta och porösa jordar

Mangan är viktigt för

  • Ökar skörden genom att stimulera knölantal och knöltillväxt
  • Förbättrar resistens mot sjukdomar och skalkvalitet
  • Ökar ts-halten i knölarna och höjer stärkelsenivåer