Bevattning av tomater


Korrekt bevattningsstrategi är mycket viktigt i tomatodling. För att säkerställa att man får ensartade plantor med ett bra rotsystem tidigt på växtsäsongen är det mycket viktigt, att man inte vattnar om natten. Odlingssubstratet ska torka med 10-15 % under nattperioden. Håll noga koll på detta och justera stopp- och starttid för bevattningen. Senare när fruktutvecklingen startar, skall man vattna mera. Vattenprocenten under natten skall nu bara falla med 8-10 procentenheter. Justera igen tiden för stopp- och start av bevattningen. Bevattning på natten kan man ta till vid extremt varmt sommarväder.
Dagtid bevattnas efter solintegrator (ljusinstrålning) och under gråmulna dagar kör man med fasta intervaller. Tomat behöver cirka 3 ml gödselvatten per joule/cm2 i instrålning.

Vetenskapliga försök har visat, att järnbrist i tomat reducerar skörden. Som försäkring mot järnbrist och ljusa tomater rekommenderar Yara att man från tidpunkten för första blomman tillsätter 0,5 mg EDDHA 6 %-ig järnchelat per liter gödselvatten. Yara rekommenderar YaraTera Rexolin Q48.

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.