Ledningstalsstyring


Modern tomatodling, där sorter, ljusförhållanden, bevattning samt klimatstyrning är optimala, kräver en stor förbrukning av gödning. Detta för att säkerställa fortsatt tillväxt med optimal produktion, fruktkvalitet inklusive smak. Före utplantering vattnar man upp substratet ordentligt med ett tempererat gödselvatten med ett ledningstal (EC) på cirka 4.5 mS/cm. Ledningstalet får de första veckorna efter utplantering gärna stiga till cirka 6 mS/cm i odlingssubstratet.

För att kunna gödsla korrekt, ska man mäta ledningstalet, pH samt mängden dräneringsvatten varje dag och justera efter detta. Mät gärna ledningstal och pH i både utgående näringslösning och dräneringsvattnet.

Från det att de första tomaterna börjar växa till, ska ledningstalet långsamt men säkert sänkas till 4-5 mS/cm i substratet. Det är nu tid att ändra gödslingsreceptet och minska utgående ledningstal till mellan 3,0 och 3,5 mS/cm.

Goda rutiner med regelbunden mätning av ledningstal, pH samt dräneringsprocent genom hela kulturtiden ger en mera stabil och hög produktion. Regelbundna analyser av näringssammansättning rekommenderas. Yara hjälper gärna till med att tolka dessa.

Rekommenderat ledningstal kan variera lite från sort till sort och mellan olika odlingssubstrat. Specialsorter av tomat kräver ofta ett högre ledningstal.

Yara hjälper gärna till med rådgivning angående detta.

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.