Tomat

Tomat odlas huvudsakligen i inaktiva substrat, där all växtnäring är löst i vattenfasen. Därför måste man gödselvattna med kompletta näringslösningar under hela växtsäsongen.

Gödsling av tomat

I tomatplantans tidiga växtperiod och de första veckorna efter utplantering, är det enbart vegetativ växt i plantorna. Detta betyder, att det i perioden fram till blomning är större behov av kalcium och kväve. Förhållandet mellan kalium och kväve (K/N) skall vara 1,1-1,4 och förhållandet mellan kalium och kalcium (K/Ca) skal vara 1-2. När tomatplantorna börjar blomma ska gödselreceptet ändras, så att det tillförs väsentligt mer kalium. Förhållandena bör nu vara K/N 1,7-2,0 och K/Ca 1,8-2,2. Detta ger bättre fruktkvalitet samt längre hållbarhet på tomaterna.

Då moderna tomatsorter och produktionen generellt kräver högt K/N-förhållande, kan enbart en begränsad mängd av kalium ges som YaraTera Krista-K Plus(kaliumnitrat). För att tillgodose plantornas behov av kalium måste gödselmedel som YaraTera Krista SOP (kaliumsulfat) och/eller YaraTera Krista MOP (kaliumklorid) också användas. På vintern före blomning begränsas kvävemängden genom att ersätta en mindre del av YaraTera Calcinit med kalciumklorid. Tomatplantor får aldrig bli för frodiga (vegetativa), då detta kommer att minska skörden, försämra fruktkvaliteten inklusive smak och öka angreppen av gråmögel. Tomatplantor har därför ett mycket begränsat behov av ammoniumkväve. Använd enbart YaraTera Amnitra (ammoniumnitrat) för att justera pH. OBS! Använd max 5,0 % ammoniumkväve. Speciellt i tomat- och paprikaodling ska man vara försiktig med för mycket ammonium (NH4+): Ammonium är en positiv jon och konkurrerar med joner som kalium (k+), magnesium (Mg++) och inte minst kalcium (Ca++) om upptagningen i tomatplantorna. Hämmas upptagningen av kalcium ökar risken för pistillröta.

YaraTera™Ferticare™ Tomato CL samt YaraTera Kristalon Scarlet kompletterat med kaliumklorid rekommenderas till tomat, då dessa innehåller mycket kalium och är uteslutande baserade på nitratkväve. Därutöver har dessa två YaraTera Kristalon-produkter ett balanserat innehåll av fosfor, magnesium och svavel samt alla mikronäringsämnen.
Tomatgödning kan naturligtvis även sammansättas utifrån enkla YaraTera Krista- produkter samt YaraTera Rexolin APN, en chelaterad mikroblandning. 
Oavsett om man väljer en lösning med YaraTera Kristalon eller en lösning med YaraTera Krista-produkter, måste man minst använda sig av två stamlösningskärl. I det andra kärlet ska man använda YaraTera Calcinit, kalciumnitrat (kalksalpeter).

Baserat på råvattenanalys från det enskilda växthusföretaget gör Yara gärna gödslingsrecept åt dig. Det krävs 3-4 gödslingsrecept per säsong - en för respektive start, vår, sommar och höst.

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.