Speciella tips

Vetenskapliga försök i Holland har visat, att polyfosfat har positiv effekt på tomat med följande fördelar:

  • Bättre och starkare rotsystem med ökad upptagning av speciellt kalcium och magnesium
  • Förebygger pistillröta
  • Starkare plantor och snabbare tillväxt
  • Enhetliga plantor
  • Mörkare blad och inga bristsymptom
  • Friskare och mera motståndskraftiga plantor
  • Ökad produktion såväl kvantitativt som kvalitativt

Yara säljer ett polyfosfat med en helt unik kedjelängd, som säkerställer att alla fördelar med polyfosfat uppnås. Produkten säljs som Super FK och vi marknadsför två produkter:

  • YaraTera Super FK 30
  • YaraTera Substrafeed Super FK

YaraTera Super FK 30 innehåller 8,2 % fosfor och 5,2 % kalium. Produkten är pH-neutral och är enkel att använda tillsammans med YaraTera Ferticare tomat CL. YaraTera Super FK 30 blandar man i stamlösningskärlet med fosfor, kalium, magnesium och mikrogödning.

YaraTera Substrafeed Super FK innehåller 6,7 % fosfor och 20,5 % kalium. Produkten har ett pH på 13 och kan vara besvärlig att använda tillsammans med YaraTera Kristalon-produkter. Använder man enkla gödselmedel som YaraTera Krista-produkter och då det krävs en helt natriumfri produkt, skall man välja denna produkt.

Super FK-produkter håller samtidigt bevattnings- och droppsystem helt rena.