Testa din förmåga i kvävestyrning med Atfarm Pilot

Hur väl kan du variera gödslingen under spridning? Testa dina kunskaper med Atfarm Pilot och tävla om fina priser.

Så spelar du Atfarm Pilot

Spelet går ut på att fördela gödsel efter grödans kvävebehov som markeras med cirklar i olika färger.

När spelet startar kör traktorn framåt i fältet.

Du tilldelar givan genom att trycka på tangenterna Z, X och C på ditt tangentbord när spridaren (den vita linjen) på traktorn kommer i höjd med cirklarna. 

Du ska endast tilldela en giva på de gula, orange och röda cirklarna.

Du ska undvika at tilldela gödsel på de gröna cirklarna, dessa ska du bara låta passera eftersom de representerar områden i fältet som inte har något kvävebehov. Om du råkar lägga en giva på de gröna punkterna, får du minuspoäng!

Alla punkter är värd olika mycket poäng, dessutom måste du pricka exakt rätt för att uppnå den maximala poängen. Missar du att lägga på de gula, orange och röda punkterna får du också minuspoäng. 

Gul: 1000 poäng

Orange: 1500 poäng

Röd: 2000 poäng

Grön: - 1000 poäng 

Tävla i kvävestyrning med Atfarm Pilot
Atfarm Pilot testar din förmåga att variera kvävegivan under spridning. Med hjälp av tangenterna z, x och c på ditt tangentbord avgör du var kvävegivan ska läggas.

Spela Atfarm Pilot

Spel Atfarm Pilot block

Spela Atfarm Pilot