Bilder nr 2 2020

Bilderna som det refereras till i podden

WIMG_4374.jpg

Välutvecklad Informerplator från Borgeby 2020-02-25 notera skillnaden i antal skott mellan plantorna.

WIMG_4381.jpg

Dåligt utvecklade Informerplantor från Borgeby 2020-02-25 notera skillnaden i antal skott mellan plantorna.