Bild från Billeberga

En hög kvävelevarans från marken har i detta fall resulterat i en del liggsäd. Den ojämna förekomsten av restkväve i marken har ställt till det på sina håll.

LiggsädPOD11.jpg

Bild från en av de ogödslade parcellerna i kvävestrategiförsöket, Billeberga (L3-2314-2019-004) 2019-07-17.