Bilder från skörden på Egonsborg augusti 2020


IMG_5137WEB.jpg

IMG_5140WEB.jpg

IMG_5142WEB.jpg