Bilder från Ransta


Hasse-i-rapsen.jpg

Hasse Eriksson i Rasta är nöjd med vårrapsen!

Rapsen.jpg

Det ser verkligen lovande ut!