Höstvete v 24, 2016

Fortfarande aktuellt med komplettering i Mellansverige

Detta är sista veckan vi mäter i höstveteförsöken och det är därmed årets sista kväveprognos i höstvete. Utvecklingen har gått så långt att vi inte längre följer de sydligaste försöken i Skåne, Halland och Öland.

I norra Götaland och Svealand beror utvecklingen mer på läge och sort. Det finns fält som bara är i begynnande axgång DC 51, samtidigt som andra fält redan är i blomning. Där det inte kommit längre än begynnande axgång finns det fortfarande chans att få en skördehöjande gödslingseffekt. Har grödan kommit i blomning är det bara aktuellt att gödsla om man misstänker att man annars missar proteinbetalningsgräns i kvarnvete.

Liksom i förra veckans veckas mätningar redovisas endast kväveupptaget i leden med 0, 80, 160 och 240 kg kväve. Detta beror på att det är de enda led som inte fått ytterligare kväve före axgång i försöksplanen. Därför finns det inte en linje mellan nivåerna utan endast punkter som anger upptagen nivå.

Regnet har fortsatt kommit ojämnt. I västra Västergötland, Halland, Skåne och Östergötland är det ofta torrt medan det i östra Västergötland och upp över Närke och Mälardalen har kommit mera regn med god grödutveckling om följd.

Diagram Vreta Kloster höstvete v 24 2016

Sådatum 21/9, Julius. Stadium 55, mitt i blomning. Fortsatt god tillväxt och stort kväveupptag sista veckan men låg skördepotential, bedömd till ca 6,5 ton gör att vi väljer att inte komplettera ytterligare utöver 160 kg N.

Diagram Lidköping höstvete v 24 2016

Sådatum 21/9, Praktik. Stadium 65, mitt i blomning. Fortsatt mycket stort kväveupptag sista veckan samt god markfukt och bra tillväxt. Vi valde att gödsla för två veckor sedan med ytterligare 60 kg N på grundnivån 160 kg N. Utvecklingen har nu kommit så långt att det inte är aktuellt med ytterligare åtgärder.

Diagram Grästorp höstvete v 24 2016

Sådatum 2/10, Ellvis. Stadium 55. Efter förra veckas hyggliga ökning av kväveupptaget har utvecklingen gått långsamt igen. Torka och låg temperatur på grund av det sjönära läget håller tillbaks utvecklingen. Totalt är upptaget fortfarande lågt. Skördepotentialen är så låg att vi väljer att inte gödsla ytterligare. 160 kg N bedöms här räcka till 6 ton skörd med god proteinhalt. Det lär knappast bli mer även om leveransen av markkväve är låg som vanligt i området.

Diagram Vintrosa höstvete v 24 2016

Sådatum 28/9, Ellvis. Stadium 63, mitt i blomning. Skördepotentialen är stor, vi har satt 10 ton i försöket. Denna plats visar liksom tidigare år låg effektivitet av det tidigt tillförda kvävet. Tillsammans med låg markleverans ledde det till att N-Sensorn rekommenderade en giva på 85 kg N som lades för två veckor sedan. Vi kan nu också se en tydlig effekt på grödan av den gödslingen även om det ledet inte redovisas i grafen.

Diagram Grillby höstvete v 24 2016

Sådatum 12/10, Julius. Stadium 51, begynnande axgång. Måttlig skördepotential på grund av gles gröda. Låg markkväveleverans tillsammans med stor skillnad i upptag mellan kvävenivåerna gjorde att vi gödslade 40 kg N på grundnivån 160 kg N/ha för att klara 8 ton skörd med rätt proteinhalt för en vecka sedan. I denna gröda skulle det fortfarande finnas tid för kompletteringsgödsling med skördeeffekt.

Diagram Hallstahammar höstvete v 24 2016

Sådatum 3/10, Reform. Stadium 51, begynnande axgång. Stor skillnad i upptag med ökande gödsling hela vägen upp. Förra veckan gödslade vi 34 kg N som Kalksalpeter på grundnivån 160 kg N/ha för att klara en skördepotential på 9 ton. Det skulle fortfarande finnas tid för att göra en gödsling i detta bestånd.