Maltkorn v 25, 2016

Dags för gödslingsbeslut även i Mälardalen

Denna vecka har vi bara mätt försöken i Örsundsbro, Västerås och Grästorp, vilka är de senast sådda försöken. Utvecklingen har gått fort och vi är nu framme i flaggbladsstadiet även i Mälardalen. Det är hög tid att göra en sista justering med kväve i maltkorn om det behövs.

Bestånden är bra. Vi bör kunna förvänta oss en god skörd särskilt som det kommit nederbörd på senare tid. Det är väldigt stor skillnad mellan platserna i markkväveleverans. På Brunnby är leveransen mycket låg och vi har sannolikt ett ganska stort kompletteringsbehov. Försöket på Staby har en mera normal markkväveleverans och nivån 100 kg N ser ut att bli ganska lagom.

Gulnande efter kraftigt regn beror på kväveförluster och kan avhjälpas med kompletteringsgödsling. I år är det Mälardalsområdet som kan ha råkat illa ut. Extra viktigt därför att kolla hela fälten där.

Tänk också på att Whiskeymalt kräver ca 30 kg N mer än maltkorn för öl på motsvarande plats.

Diagram Västerås Brunnby maltkorn v 25 2016

Försöket såddes 10 maj. Bra bestånd i flaggbladsstadiet, DC 37. Kväveleveransen från marken mätt i ogödslat var 8 kg N så här långt vilket fortfarande är mycket lågt. Det har kommit ganska mycket regn i två omgångar efter sådd. 130 kg N ledet börjar visa stor skillnad i upptag jämfört med lägre nivåer. Det är nu hög tid att komplettera kvävet. Här bör 35 kg N som Kalksalpeter vara ett rimligt tillägg utöver 100 kg kombisådd N, dvs totalt 135 kg N. Detta för att klara 6-6,5 ton skörd med rätt proteinhalt eftersom markkväveleveransen är så liten.

Diagram Mulltorp maltkorn v 25 2016

Försöket såddes 25 april. Beståndet har utvecklats ganska väl trots torka tidigt. Utvecklingen har gått fort den senaste veckan och borsten är på väg fram. Torkan tidigare medför också att det totala kväveupptaget är ganska lågt och med en tydlig skillnad mellan 70 och 100 kg N. Förra veckans rekommendation att lägga ytterligare ca 30 kg N för en skörd på ca 7 ton dvs totalt 130 kg N känns fortfarande helt rätt. Har man missat tidigare är det nu hög tid om regn är på gång.

Diagram Örsundsbro maltkorn v 25 2016

Försöket såddes 11 maj. Bra bestånd i flaggbladsstadiet, DC 37. Kväveleveransen från marken mätt i ogödslat var 25 kg N så här långt vilket är måttligt. Vi ser nu tydlig skillnad i kväveupptag mellan 70 och 100 kg kombisådd N. På denna plats bedömer vi att det inte behövs mer än 100 kg N för att nå ca 6,5 ton med rätt proteinhalt.