Vecka 16 Årets första N-Prognos

I Skåne är höstgrödornas utveckling tidig. En del höstvetefält är redan i stråskjutning. I norra Götaland och Svealand är utvecklingen mer som ett genomsnittligt år och vi får nog vänta på vetets stråskjutning ytterligare ett par veckor särskilt som väderleksprognosen spår kallt väder.

Det som framför allt skiljer 2024 från andra år är den stora mängd regn och snö vi fått i april så här långt. På vissa ställen har så mycket som 100 mm nederbörd kommit i april så här långt och där kan vi säkert se en del förluster av eventuella tidiga kvävegivor särskilt på jordar med hög lerhalt, där det är mer packat eller i svackor där vatten samlats. 

Hur mycket som eventuellt förlorats är omöjligt att säga utan det får bli en senare fråga. Vårt råd är att köra en normal huvudgiva och sedan komplettera extra vid behov när vi kommit så långt så att vi kan få bättre kunskap genom att mäta i fält. 

Till vår hjälp att bestämma årets kvävebehov har vi Nollrutor som visar markleverans, Maxrutor som kan ge an bra indikation på om kvävet tar slut för tidigt och Yara N-Tester som visar koncentrationen av kväve i bladen och som fungerar i vete från flaggbladsstadiet. En N-Tester kan du hyra för 12 månader från Yara. Kostnaden i år är 0 kr.  

Dessutom blir det säkert extra viktigt att följa grödornas utveckling och om variationen inom fält blir extra stor i år på grund av kväve-förluster. Enklast gör du det med satellitbilder i Atfarm där höstvetets upptag av kväve visas i klartext.

Läs mer om hur du använder redskapen här  

Dags för huvudgiva i höstvete i alla områden

Om du ännu inte kört ut huvudgivan kväve i höstvete bör det vara dags.
I Skåne är det väldigt hög tid då stråskjutningen redan börjat eller är väldigt nära men även i övriga områden är det dags. Särskilt viktigt är det naturligtvis om man inte kommit ut med en tidig giva men även med en mindre tidig giva bör man nog passa på innan nästa regnskur.

Tidig giva + huvudgiva bör inte vara större än ca 75% av den planerade totala mängden kväve. Det ger oss om gott utrymme till justering efter årsmån.

Läs mer om grödornas utveckling och markens kväveleverans i de olika områdena nedan.  

Senaste podden

Lyssna till Yaras podd om gödsel

Yaras podd djupdyker i N-Prognosen och läget i fält varje vecka. 

Lyssna på podden

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Område syd Skåne

Denna vecka har vi tillsammans med Greppa Näringen mätt grödornas kväveupptag i två försök och runt 30 fält. Flera fält är redan i DC 30-31 dvs tidig stråskjutning. Detta är tidigt jämfört med andra år. I de fälten ser man också att upptaget av tidigt gödslat kväve är stort, ofta 20-30 kg N mer i grödans ovanjordiska biomassa i gödslat än i Nollruta. Så här tidigt i utvecklingen räknar vi att det byggs in ungefär lika mycket kväve under jord i rötter som över jord vilket innebär att ca 40-60 kg N av tidiga gödslingen redan tagits upp.

Hur stor markens leverans av kväve blir i år är för tidigt att säga. Före stråskjutning speglar mätvärdet i Nollrutan mer grödans utveckling under hösten. Frodig gröda på hösten har en större mängd kväve med sig till våren. Vad marken levererar ser vi fram emot stadium 32.

Än så länge tror vi att markbidraget under våren blir lågt på grund av hög nederbörd under höst och vinter.

Har du inte redan kört huvudgiva kväve är det hög tid innan nästa regnskur kommer.

Klicka på diagrammet för att få en utskrivbar PDF eller en större bild.

Diagram område syd

Kväveförsök Simrishamn

Sorten är Etana. Här är vetet fortsatt bara i bestockningsstadium, DC 23. Upptaget av kväve har därför inte kommit igång på allvar. Än så länge är upptaget i Nollrutan lågt, 20 kg. I gödslade led har kväveupptaget bara ökat med några kg oberoende av om det varit en stor eller liten kvävegiva.

Simrishamn diagram

Väder Simrishamn

Simrishamn diagram

Kväveförsök Lund

Sorten är Kask och veckans mätning visar att den redan är i stadium 31, en-nodstadium. Det har varit mycket god tillväxt och upptag av tidigt gödslat kväve senaste veckan. Den låga kvävegivan, 30 kg N, 20 mars, har begränsat tillväxten medan 60 kg ser ut att ha varit tillräckligt så här långt då 100 kg tidigt N inte visar något ytterligare kväveupptag. Bra bestånd från hösten. Markens leverans av kväve, 25 kg/ha, i ovanjordisk biomassa är än så länge något i underkant av normalvärdet för Nollrutor.

Diagram över Lund

väder Lund

Bild på nollrutan i Lund

Övriga regioner

I västra och östra Götaland och Svealand har vi inte startat några mätningar ännu då grödan inte hunnit växa tillräckligt för att visa några större skillnader mellan gödslat och ogödslat. Man börjar dock se Nollrutor som tydligt ljusare i fält där en tidig giva lagts. Än så länge är vetet i bestockningsstadium och kommer sannolikt att förbli där ytterligare någon vecka men stråskjutningen brukar inträffa runt månadsskiftet april-maj och då ska grödan ha tillgång till kväve för att inte snabbt tappa i skörd. Huvudgivan bör därför köras ut nu. Särskilt viktig är det naturligtvis om man inte fått ut något tidigt kväve men även i fält med mindre tidig giva bör man nog ha ute huvudgivan innan nästa regnskur.

Vi kommer att börja mäta försök och Nollrutor nästa vecka.