V 23 Fortsatt lagom värme för god skördeutveckling


Förra året vid den här tiden låg dagstemperaturen på runt 25 grader. 10 dagar senare låg dagstemperaturen på ca 30 grader under flera dagar i följd. Dygnsmedeltemperaturen var förra året 16-22 grader och i år har den varit och ser ut att hålla sig på 11-16 grader. Spanar vi framåt i dagens 10 dygnsprognos ligger vi under 20 grader ett flertal dagar och definitivt inte över 25 graders dagstemperatur. Det råder med andra ord fortfarande inget badväder för oss, men spannmålsgrödorna är tacksamma och utvecklas väl med dessa svala temperaturer. Dessutom har vi på flera håll god vattentillgång i marken med undantag av de östra delarna som ligger kort till. Majoriteten av höstvetefälten har tagit ett par steg till i utvecklingsskalan och når nu begynnande axgång eller full axgång. I område mitt och öst börjar axet synas. Trots axgång har grödan fortfarande ca 25 % av sitt totala kväveupptag kvar att ta upp. Anser ni att kvävebehovet ligger i underkant eller att skördeförväntningarna kan skruvas upp högre går det fortfarande att kompletteringsgödsla fram till blomning och få god skördeeffekt av tilläggsgödslingen.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Område SYD Skåne Halland

Område syd – Skåne och Halland
Mätningen i fält är avslutad därför presenteras ingen data denna vecka. Vädret har varit mycket gynnsamt den senaste tiden så släpp inte höstvetet utan fortsätt ha koll och komplettera om det finns skäl att skriva upp skördeförväntningarna.   

Område ÖST Kalmar, Östergötland, Södermanland, Örebro

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift

ÖST.JPG

Område öst - Kalmar, Östergötland, Södermanland och Örebro
Tidigare regn har nu drivit på upptaget och markleverans i flera fält. Variationen är dock mycket stor inom området vilket också syns tydligt i mätningarna som görs. Vissa fält har fortfarande lågt kväveutnyttjande och skiljer sig inte mycket från nollruteupptaget. Övriga fält som klarat sig bra från torkan har bra upptag i fälten men samtidigt är variationen hög i nollruteleverens. Följ fälten hela vägen till avslutad blomning, om väder, nederbörd och bestånd gör skäl att skruva upp förväntningarna så gäller det att fylla på med kväve.

Område VÄST Västra Götaland

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift

Väst.JPG

Område väst – Västra Götaland
Flera höstvetefälten är nu i axgång vilket medför att vi inte längre mäter i dessa fält. Övriga fält är huvudsakligen i stadium 45-47 (flaggbladets slida betydligt vidgat till flaggbladets slida öppnar sig) och utvecklar sig mycket väl. Leveransen från marken i detta område är fortfarande låg och ökade i genomsnitt med knappt 4 kg i nollrutona jämfört med förra veckan. Fälten fortsätter att ta upp kväve.  Ta vara på skördepotentialen och fortsätt följa fälten och väderprognosen farm till avslutad blomning.

Område MITT, Västmanland, Uppsala

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift

Mitt.JPG

Område mitt - Västmanland och Uppland
Vetet i de flesta fält har kommit till fasen när flaggbladet vidgas, stadium 43-45, men tidiga sorter befinner sig i axgång vid senaste mätningen.  Likt område öst ser vi stora skillnader i upptag mellan fält och olika områden. Flera av fälten har tagit upp mycket kväve i både nollruta och fält medan andra har små upptag jämfört med förra veckan. Följ fälten hela vägen till avslutad blomning, om väder och bestånd gör skäl att skruva upp förväntningarna så gäller det att fylla på med kväve.