Vecka 23 En vår för vårsäd


Vårsädens utveckling varierar efter såtidpunkt, tidigt sått vårkorn i söder är nu i DC 45 eller till och med i axgång. Det svala vädret har gynnat vårsäden och i de områden som fått tillräckligt med nederbörd så är många bestånd mycket täta.

Räkna med ett större kvävebehov än normalt. Just nu pekar det mesta mot att kvävebehovet i södra och västra Sverige bör skruvas upp ca 10-20 kg N/ha i förhållande till standardvärdet. Därtill får man justera för skördeutsikterna, 1 ton högre skörd behöver ca 15-20 kg mer kväve. I östra Sverige och Mälarområdet har vi mer normal kvävetillgång i marken och gödsling enl. standard.

Använd verktyg för att bedöma kompletteringsbehov i de bestånd som fortfarande är aktuella för komplettering. N-Testern och i mån av tillgång egna Nollrutor är till stor hjälp för att prick rätt med kväve ett år som detta. N-Testern kan vi använda i vårkorn i stadie 32-37, i havre 32-37 + 45-55 och i vårvete i DC 45-59.

Vårkornet ska helst ha en eventuell komplettering i stadium 31 till 32 för att hålla full skörd men även stadium 37 fungerar bra. Om man befarar alltför låg proteinhalt kan man gödsla ända fram i axgång-blomning med bra proteineffekt och en del skördeökning.  

I havre och vårvete har vi längre tid på oss att komplettera. Här brukar det fungera bra med gödsling i flaggbladsstadium och vi kan också minska risken för liggsäd genom att gödsla lite senare och ändå få bra skördeeffekt.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift

Vårsäd.JPG