Vecka 24 Årets sista kommentarer för höstvete

Höstvetefälten ser mycket bra ut och om vädrets makter är med oss under resten av säsongen, är chanserna goda för höga skördar. Den nederbörd som kom förra helgen gör stor nytta och kompletteringsgödslat kväve kommer nu grödorna tillgodo. Utvecklingen har gått mycket fort under de senaste dagarna och på våra försöksplatser har utvecklingen kommit så långt att mätresultaten inte längre är tillförlitliga. Därför har vi avslutat mätningarna i höstvete för denna säsong.

Blomning i försöken  i syd och väst

I södra och västra Sverige är höstvetet nu i stadierna 61-65, begynnande till pågående blomning. Även om kväveupptaget pågår länge, är det svårt att få skördeeffekt av mer kväve när utvecklingen kommit såhär långt.

Axgång i Östergötland och Färjestaden

Axgång innebär stadierna 51-59, från första småaxet synligt till hela axet ur holk. Under denna period kan fortfarande såväl skörd som proteinhalt påverkas med kvävegödsling. Men utvecklingen går mycket fort och behöver man gödsla mer krävs att det kommer nederbörd mycket snart, vilket knappast är fallet om vi ska tro prognoserna.

Stadierna 41 -45 i Uppland, Västmanland och Närke

Utvecklingen för försöksplatserna Vänge, Västerås och Örebro har under hela prognosperioden legat ett par veckor efter de sydligare lokalerna. Nu börjar höstvetet på dessa platser närma sig axgång. I måndags var höstvetet i Västerås i stadium 41 (flaggbladets slida utväxande) och i Uppland och Örebro i stadium 45 (flaggbladets slida vidgad). På dessa tre platser kan ännu kompletteras med mer N om det skulle behövas, men så länge väderprognosen lovar varmt och torrt väder ska ytterligare kväve inte köras ut.

WVästerås.jpg

Bild från Örebro

Möjligt att höja proteinhalten länge

Om skörden verkar bli ännu större än tidigare uppskattats eller om man inte hunnit köra ut allt kväve före förra veckans regn går det att påverka proteinhalten länge, ända fram till avslutad blomning. Men det krävs omedelbar nederbörd för sena gödslingsåtgärder.

Uppföljning i höst

Så snart vi fått in resultaten från kväveprognosförsöken, kommer vi att redovisa utfallet av olika gödslingsstrategier och effekterna av de tilläggsgödslingar vi rekommenderat. Sammanfattningar kommer här i våra nyhetsbrev och mer ingående redovisning publiceras i Växtpressen.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT