Vecka 24 Snabb utveckling i fina kornfält

Väderleksprognosen spår just nu torrt och varmt väder för den närmaste veckan. I de maltkornfält som redan nu nått flaggbladsstadium är det därför inte längre aktuellt med ytterligare kompletteringar med kväve. Men man bör vara uppmärksam på kvävestatus och väder ytterligare minst en vecka i de fält som ännu bara är i tidig stråskjutning.

Vårkornet är nu nära axgång i Skåne och då är det inte längre aktuellt att göra någon ytterligare kvävegödsling, om man inte bedömer att det behövs för att höja proteinhalten över minimigränsen.

I norra Götaland och i Svealand är utvecklingen mer varierad och i fält som är i stråskjutning  (stadium 31-37) är det fortfarande aktuellt med kompletteringsgödsling. Det kräver förstås att vi får regn inom ca 10 dagar. Om vi inte får en prognos om regn avstår vi.
I de försök, som vi mäter kväveupptag i, är markkväve-leveransen i norra Götaland och Mälardalen ca 10 kg N i ogödslat, medan det i Skåne varit mer medel till höga nivåer, 25-30 kg N.

I vårt öppna led i försöken, där vi bedömer kvävebehovet och kompletterar efter bedömt behov utifrån 100 kg N kombisådd grundgiva, har vi bedömt att kvävebehovet är mellan 100 – 160 kg N i de olika försöken. I försöken med låg markleverans har vi lagt 45-60 kg som komplettering, medan vi bara lagt 0-15 kg N i de skånska försöken.

I foderkornodling, där proteinet har ett värde, skulle vi lagt ca 20-30 kg N ytterligare.

Nu avslutar vi våra mätningar i maltkorn för säsongen förutom i Mälardalen där vi kör även nästa vecka.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Billeberga kväveförsök

WBilleberga.jpg

Billeberga, flaggbladsstadium, DC 41.
Ganska hög markleverans, ca 25 kg N. Här stannade vi på 115 kg N totalt. Det bör räcka till 8 ton skörd och rätt proteinhalt.

Kvänum

WKvänum.jpg

Kvänum, flaggbladsstadium, DC 41.
Mycket låg markleverans, ca 7 kg N. Här börjar det bli för sent att komplettera om det inte vädret ändras och vi får regn inom några dagar. Här körde vi 60 kg N utöver de kombisådda 100 för 8 tons skörd före helgens regn. Fortfarande ganska låg tillväxt som borde ändras nu efter några mm regn.

Södra Sandby

WSödra-Sandby.jpg

Södra Sandby, flaggbladsstadium, DC 41.
Ganska hög markleverans, ca 32 kg N. Här stannade vi på 100 kg N totalt. Det bör räcka till 8 ton skörd och rätt proteinhalt.

Kristianstad

WKristianstad.jpg

Motala

WMotala.jpg

Motala, flaggbladsstadium, DC 37.
Mycket låg markleverans, ca 10 kg N. Här börjar det bli för sent att komplettera om det inte vädret ändras och vi får regn inom några dagar. Här körde vi 50 kg N utöver de kombisådda 100 för 7,5 tons skörd före helgens regn.

Uppsala diagram

WUppsala.jpg

Uppsala, en-nodsstadium, DC 31.
Mycket låg markleverans, ca 8 kg N i ovanjordisk biomasssa. Ännu finns tid för komplettering med Kalksalpeter. Om det lovas regn lägger vi 45 kg N utöver de kombisådda 100 för 7 tons skörd.

Västerås

WVästerås.jpg

Västerås, en-nodsstadium, DC 31.
Mycket låg markleverans, ca 12 kg N. Även här finns tid för komplettering med Kalksalpeter. Här körde vi 45 kg N utöver de kombisådda 100 för 7,5 tons skörd före helgens regn.