Vecka 24 Tappa inte fokus i vårsäden


Vårkorn

Utvecklingen i vårkornsfälten varierar efter såtidpunkt, många bestånd i söder och väster är nu i axgång eller åtminstone i DC 40 stadierna, det vill säga flaggbladets slida vidgad. I dessa fält bör nu all gödsling vara gjord och förhoppningsvis känner de flesta att man nu gjort det man kan för att nå en fin skörd lite senare på säsongen. I de fält som är i begynnande stråskjutning så gäller det att avgöra kompletteringsbehovet.

Markleveransen i de fält vi mäter med N-Sensor i varierar mycket. Använd verktyg för att bedöma gödslingsbehov i de bestånd som fortfarande är aktuella för komplettering. N-Tester och i mån av tillgång egna Nollrutor är till stor hjälp för att pricka rätt med kväve ett år som detta. N-Tester kan man använda i vårkorn i stadium 32-37. Ta höjd för en bra skörd i de bestånd som är täta och fina och som har ordentligt med markfukt från de senaste veckornas regn.

Havre

I havre finns goda förutsättningar för bra effekt av kompletteringskväve inte bara i stråskjutningen utan också under tidig vippgång. I täta och frodiga bestånd kan kompletteringsgivan med fördel delas i två delar, en del vid stråskjutningen och en andra komplettering vid vippgång. En sådan delning minskar risken för liggsäd och ser till att kärnmatningen blir god. Använd gärna N-Testern för bedömning av behovet vid bägge kompletteringarna, mätning i havre kan göras 32-37 (två nods stadium till flaggbladet utväxande) samt i DC 45-55 (flaggbladet betydligt vidgat till 1/2 vippan framme). Om N-Testern inte visar behov i DC 32-37 innebär det inte att det inte kan ändra sig och kvävet ta slut inför senare delen av stråskjutningen utan mät gärna en gång till.

Vårvete

För den som odlar vårvete gäller det att följa fälten hela vägen till blomning och fylla på med kväve utifrån behov, förväntad skörd, önskad proteinhalt och väderprognosen. Bedömning görs med fördel med både Noll- och Maxrutor samt N-Tester som kan användas DC 45-55 (flaggbladets slida betydligt vidgat till 1/2 vippan framme).

Som helhet räknar vi med ett något större kvävebehov än normalt i vårsäd i Syd- och Västsverige på grund av låg markleverans och goda skördeförutsättningar.

Med detta brev är årets sista N-Prognos utskickad. Vi tackar alla som läst för intresset och för de frågor och funderingar som kommit in till oss. Vi tackar också Lisbeth, Madelene, Charlotta och Henrik för enastående mätande i Nollrutor och fält!

 

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift

diagram.JPG