V 25 Sista chansen att justera kvävenivån


Vi har snart vippgång i alla fält förutom mycket sena sådder. Om man av någon anledning missat att komplettera i havre och har ett kvävebehov så finns fortfarande en möjlighet att få effekt med kvävet, förutsatt att det kommer lämplig mängd regn inom några dagar eller att man kan bevattna.

Detta är den sista mätningen för i år.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Vara

Försöket i Västergötland var vid veckans mätning uppe i DC 51 (1 småax just synligt). Markleveransen har hoppat upp en ordentlig bit och ligger nu i försöket på 48 kg N/ha. Kompletteringarna som gjordes i DC 31-32 har börjat ge effekt och den högsta gödslingen i diagrammet är uppe i på 94 kg N/ha i ovanjordisk biomassa, vilket motsvarar ett mineralkväveupptag på ca 90 kg/ha när man drar bort markleverans och räknar med biomassa i rötterna.

Vreta Kloster v 15

Östergötland.jpg

Även försöket i Östergötland har ökat i markleverans och ligger nu på 47 kg N/ha. Här har kompletteringarna som gjordes den 4:e juni ännu inte gett någon mätbar effekt. Mineralkväveupptaget i de högre gödslade rutorna ligger på ca 75 kg N/ha medräknat N i rotmassan.

Vintrosa

Närke.jpg

Havren i försöket i Närke var vid veckans mätning uppe i DC 49 (axets första agnar just synliga). Kväveupptaget är fortfarande måttligt i alla gödslade led och nollrutan levererar fortfarande på en låg nivå. Kompletteringar har ännu inte gett någon mätbar effekt.

Västerås

Västmanland.jpg

I försöket i Västmanland ligger Nollrutans kväveleverans fortfarande på en mycket låg nivå med uppmätta 12 kg N/ha. Området fick mycket regn i maj, vilket också nu syns i form av låga kväveupptag i de lägst gödslade leden. Kompletteringarna i DC 31-32 börjar ge tydlig effekt i detta försök. Som högs i diagrammet har vi 82 kg N/ha i ovanjordisk biomassa. Räknar vi bort markleveransen och lägger till för kväve i rotmassan så får vi i detta led uppemot 140 kg N/ha i mineralkväveupptag.