V 25 Sista chansen att justera kvävenivån


I fält sådda normaltidigt har vi nu full axgång eller till och med blomning. Det är därmed sista chansen att göra kvävejusteringar. Gör kompletteringar om det finns ett konstaterat behov och chans till regn eller bevattningsmöjligheter. N-Testern går utmärkt att använda för behovsbedömning ända fram till DC 59 (hela axet ut holk).   

Detta är den sista mätningen för i år.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Vinninga

Västerg-.jpg

Vårveteförsöket i Västergötland fick mycket regn i maj och har ökar i kväveupptag mycket långsamt sedan mätningarna började göras. Nollrutan ligger på låga 15 kg N/ha i ovanjordisk biomassa och högst gödslade led i diagrammet ligger på endast 45 kg N/ha trots att det var uppe i DC 43 (flaggbladets slida börjar vidgas) vid veckans mätning. Kompletteringarna har ännu inte gett någon större mätbar effekt.

Vintrosa

Vintrosa.jpg

I Närke har kväveupptaget i försöket ökat en hel del senaste veckan. Nollrutorna ger nu 28 kg N/ha i ovanjordisk biomassa och högst gödslade led ligger på 67 kg N/ha. Det är ganska låga värden för att vara så här sent i utvecklingen men ändå en klar förbättring. Kompletteringarna ger nu effekt men med tanke på årets förutsättningar kan vi tyvärr vara ganska säkra på en låg kväveeffektivitet på grund av kväveförluster när vi utvärderar försöket efter tröskning.

Västerås

Västerås.jpg

I försöket i Västmanland ligger Nollrutan fortfarande på en låg nivå med 21 kg N/ha i ovanjordisk biomassa. Området har fått mer regn i juni än andra delar av landet, vilket också syns på att kompletteringarna börjar ge fin effekt. Det högst gödslade ledet i diagrammet har tagit upp inemot 120  kg mineralkväve beräknat från ovanjordisk biomassa minus markleverans plus kväve i rotmassan.