Vecka 25, 2018

Nu avslutar vi kväveprognoserna för i år

Den senaste tiden har överlag bjudit på svalare väder, vilket lugnar ner utvecklingen och förbättrar skördeutsikterna särskilt för sent sådda fält. Vattentillgången är mycket ojämn, med alltifrån fortsatt torka till kraftiga åskskurar. En del av våra prognosfält har för länge sedan gått i ax, och vi har efterhand avslutat mätningarna.

Denna vecka har vi gjort den sista mätningen i maltkorn på Brunnby och  Litslena. Fältet i Litslena ser ganska bra ut är nu i stadium 32 och mätningarna tyder på ett kvävet börjar ta slut på den lägre gödslingsnivån (70 kg N/ha vid sådd) Utifrån vår bedömning av förväntad skörd kör vi nu 13 kg N/ha med Kalksalpeter som kompletteringsgiva, utöver 100 kg kombisått kväve, i försöket. I praktiken hade man förstås bedömt nyttan en sådan liten kompletteringsgiva utifrån vattentillgången i fält och eventuell förväntad nederbörd. Med Yara N-sensor kan även mindre kompletteringsgivor vara aktuella, eftersom delar av fältet kan behöva betydligt mer.

På Brunnby är grödan i stadium 39. Även om grödan ser fin ut är markleveransen av kväve ganska hög och inget tyder på att en högre gödsling än 70 kg N skulle ge något mervärde.

 Vi vill passa på att tacka personalen på Hushållningssällskapen och Lisbeth som mäter åt oss i sydligaste Sverige för att ni ställer upp på ett fantastiskt sätt!

Diagram Yara N-Prognos v 25 maltkorn Uppland 2018

Sådd 14 maj. Sista mätningen i st 32, 15 juni.  Bra kväveupptag sedan förra mätningen och tendens till att kvävet börjar ta slut på den lägre gödslingsnivån. Vi kompletteringsgödslar här med 13 kg N /ha.

Diagram Västerås Yara N-Prognos maltkorn v 25 2018

Sådd 8 maj. Sista mätningen i st 39 , 15 juni. Visst kväveupptag sedan förra mätningen, men inget tecken på att kvävet börjar ta slut. Ingen kompletteringsgödsling aktuell.