Kvävestyrningskonferensen 2024


Varberg den 30-31 januari 2024

Varbergs Kusthotell

Program 

11.00

Registrering

12.15

Lunch på hotellet

13.10

Välkommen

 

Vilka slutsatser kan vi dra av 2023? Ingemar Gruvaeus Hur var 2023 Vad lärde vi oss.pdf

 

Biomassekartan, gränsvärdet, Knud Nissen Cutoff.pdf

14.20

Kaffe

 

Nya funktioner i Atfarm och N-Tester mm, Carl-Magnus Olsson Nollruta i mobilen Varberg.pdf

 

Grupparbeten

17.15

Slut för idag

18.00

Öl i baren

19.00

Middag på hotellet

31 januari

 

8.00

Optimal förberedelse av din Yara N-Sensor, Mattias Andersson Dataväxt kvävekoferansen_Yara.pdf

 

Förbättrade servicepaket för Yara N-Sensor, Knud Nissen Servicepaket.pdf

 

Hade en högre kvävegiva tidigt gett högre skörd 2023? Mattias Hammarstedt HIR Skåne Kvävegödslingsstrategier-MattiasHny.pdf

9.15

Kaffe

 

Mineralgödsel med ultralågt klimatavtryck, Sara Ekström GF presentation kvävestyrningskonf 2024.pdf

 

Gödselkvalitet och spridarinställning, Johnny Andersson Kvalite spridning.pdf

 

Aktuellt marknadsläge, Magnus Huss

 

Vad har svenska lantbrukare åstadkommit med Greppa Näringen?  Emma Hjelm, Greppa Näringen Greppa Näringen Emma Hjelm.pdf

 

Utveckling och valideringen av N-Sensor och Atfarm, Knud Nissen Overview_Updates_V4.6.16.pdf Validering av N-Upptag.pdf

 

Tack för i år!

12.15 

Lunch på hotellet


Dela gärna dina synpunkter på årets konferens:

Länk till utvärdering av Kvävestyrningskonferensen 2024 i Varberg

Eller scanna QR-koden: QR kod till utvärdering av konferensen