Tre system, en filosofi

Yara N-Sensor® ALS 2 är den senaste generationen av N-Sensorerna. Nu får du ännu fler körtimmar eftersom den är möjlig att kör även i dagg. Förutom ALS 2, finns även modellen Yara N-Sensor® ALS som har en inbyggd ljuskälla. ALS-varianten är oberoende av dagsljus och kan därför även användas även på natten. Sedan tidigare finns klassikern Yara N-Sensor®.

Yara N-Sensor®ALS 2 

Den nya modellen ALS 2 (Active Light Source) lanserades 2018 och har sin egen aktiva ljuskälla. Detta innebär att den fungerar lika bra i mörker som i dagsljus. Ljuskällan blixtrar 20 gånger per sekund med infrarött ljus. Den nya Yara N-Sensor ALS 2 fungerar på samma sätt som den traditionella sensorn, vilket innebär att båda systemen har samma agronomiska referenser som beräknar kvävebehovet baserade på samma algoritmer.

Med den nya modellen får du:

1. Flera körtimmar med integrerad daggdetektor

Hittills har det inte varit möjligt att använda Yara N-Sensor® när det har varit dagg på bladen. Med den nya modellen ALS 2 är det nu möjligt. ALS 2 korrigerar för dagg när sensorn upptäcker det. Sensorn är alltså inte längre väderberoende utan kan användas dygnet runt. Förekomsten av dagg varierar mycket från dag till dag, men antalet timmar med dagg kan vara många.

2. Enklare montering eftersom Yara N-Sensor ALS 2 både är lättare och mindre än tidigare

Den nya generationen Yara N-Sensor®, ALS 2, har en mer kompakt design, vilket gör det lättare att montera. Detta innebär att det i många fall kan monteras av en enda person. Storleken på själva N-sensorn är mindre och den är 50% lättare än tidigare version.

3. Flexibilitet för flera monteringsalternativ

Den nya sensorn är sammansatt som tidigare: två sensorhuvuden förenade av en tvärgående mitt låda. På den nya Yara N-Sensor® ALS 2 är det möjligt att ta loss de två sensorhuvudena, som endast väger 2 kg/st. De två sensorhuvudena kan sedan monteras utan att använda mittlådan. Det är alltså möjligt att placera sensorhuvudena individuellt, eventuellt på varje sida av en bom eller på en självgående spruta. Det är möjligt att placera upp till 8 sensorhuvuden totalt - 4 för varje sida.

4. Längre livslängd och större energibesparing med användning av LED-teknik

Istället för att använda Xenon-teknik som tidigare använder den nya Yara N-Sensor® LED-teknik, som förbrukar 50% mindre energi jämfört med tidigare versioner av ALS-modellen.

Yara N-Sensor ALS2

Yara N-Sensor®ALS

ALS-modellen (Active Light Source), lanserades 2006 och har en egen aktiv ljuskälla. Det gör att den fungerar lika bra i kolsvart nattmörker som mitt på dagen. Den blixtrar 20 gånger per sekund med infrarött ljus. I övrigt fungerar den på precis samma sätt som den vanliga sensorn, vilket betyder att de båda systemen har samma agronomiska referenser, beräkningarna av gödselgivorna görs utifrån samma algoritmer och GPS-positioneringen gör att all data dokumenteras på samma sätt i form av bl a kartor.

Yara N-Sensor ALS

Yara N-Sensor®

Yara N-Sensor är den vanligast förekommande modellen i Sverige. Från och med 2012 har den en grå färg, efter att under många år varit blå. Yara N-Sensor har utvecklats mycket sedan lanseringen år 2000 och utvecklingen fortsätter kontinuerligt med alltmer förfinad mätteknik och andra förbättringar. Yara N-Sensor är beroende av dagsljus för att mäta grödans ljusreflektion. Under juni månad fungerar den från cirka klockan 7 på morgonen till 19 på kvällen. Funktionen påverkas inte av om det är soligt eller molnigt eller växlande väder. Den mäter reflekterande ljus snett ut åt sidorna på en yta som är cirka 18-20 meter bred. 

Yara N-Sensor