Varierad gödsling med Yara N-sensor®

Yara N-Sensor® kan med fördel användas för flera grödor. Förutom stråsäd fungerar det utmärkt även till oljeväxter och potatis!

Varierad gödsling i spannmål

Höstvete i fält

Yara N-Sensor kan med fördel användas i alla stråsädesslag. Eftersom Yara N-Sensor mäter grödans färg (klorofyll) är det viktigt att grödan är frisk och inte är ljusare pga svavelbrist. Gödsla därför alltid med gödselmedel som har ett balanseras svavelinnehåll.

Ju fler gödslingstillfällen sensorn används vid, desto större möjligheter har man att jämna ut och justera för inomfältsvariationer som uppkommit på grund av jordartsvariationer, förfruktseffekter eller stallgödselspridning.

Vid odling av höstsäd kan Yara N-Sensor användas vid samtliga gödslingstillfällen från bestockningen på våren och fram till axgången. Vi avråder från gödsling under axgång eftersom mätningen då blir fel p.g.a. att axet är ljusare än resten av växten. Det är möjligt att gödsla en sen proteingiva med Yara N-Sensor efter avslutad axgång. Sensorn gödslar då i princip efter mängden ax (ju fler ax desto mer kväve).

Vid användning av Yara N-Sensor i vårsäd kan sensorn användas från stadium 31 och fram till axgång. För användning i maltkorn finns ett speciellt program framtaget av Lantmännen.

Varierad gödsling i oljeväxter

Yara N-Sensor kan med fördel användas i höstoljeväxter och störst nytta gör den då andra givan på våren ska spridas.

Yara N-Sensor sprider helt enligt rekommendationerna från Svensk Raps och styr givan till mer kväve på områden med glesare gröda och mindre kväve till områden med kraftigare gröda. På de områden som anses som ”hopplösa” skall sensorn inte sprida något kväve alls. Detta styrs av ett biomassegränsvärde som justeras vid inställning av sensorn.

Varierad gödsling i potatis

Yara N-Sensor fungerar bra till kompletteringsgödsling i potatis. Kompletteringsgödslingen kan göras från och med 5 veckor efter uppkomst. Utifrån en förutbestämd medelgiva varieras gödslingen efter beståndets förutsättningar.