Dags för tidig kvävegiva i raps och höstsäd?

Med undantag av en del fält med vattenskador är det svårt att komma ihåg något år med så gröna fält så här års. Höstgrödorna har i princip vuxit hela vintern och vallarna är grönare nu än de är i slutet av april ett sent år.

Mars 2020

Från 29 februari är det tillåtet att gödsla under förutsättning att marken inte är vattenmättad, snötäckt eller tjälad. På många platser är marken just nu så vattenmättad att det varken är tillåtet eller önskvärt att gödsla.
Om vi har mycket vatten i markytan får vi lätt syrefattiga förhållanden och nitratkvävet riskerar att denitrifieras. Det behövs inte heller mycket regn för att skapa ytavrinning just nu. Det är varken bra för plånboken eller miljön. Det gäller verkligen att vi använder växtnäring i lantbruket på ett ansvarsfullt sätt och inte kör ut under ogynnsamma förhållanden.

Det myckna regnandet under höst och ”vinter” har säkert tömt marken på kväve men grödorna är i allmänhet väl utvecklade med något eller några sidoskott på höstsäden och gröna relativt stora raps-plantor. Det ser också ut att bli svalt den närmaste tiden vilket gör att tillväxten och kvävebehovet är lågt.

Höstraps

I Höstrapsen, som redan är i knoppstadium är naturligtvis mer bråttom om den ligger i den undre delen av utveckling och kväveupptag från i höstas. Kör där gärna halva giva, ca 80 kg N så snart det torkat upp så det är farbart och risken för vattenmättnad inte är överhängande.
Är rapsen redan frodig och har ett höstupptag på 2 kg eller mer är det inte lika bråttom.

Höstsäd

Bestånden är oftast så pass frodiga dvs. har redan åtminstone något sidoskott att det där riktigt tidiga kvävebehovet inte finns. Det gäller främst att underhålla de skott som finns och få ordentlig kväveeffekt före stråskjutning dvs sannolikt från mitten av april i höstvete ett så här tidigt år.

Råg och höstkorn är naturligtvis ett par veckor tidigare och skall ha tillgång till sitt kväve tidigare också men ännu finns det absolut inget kvävebehov där heller under rådande väderlek.

Rekommendation:
När fälten är väl farbara kör ca 40-60 kg N som Axan som en försäkring mot torka under april, särskilt i de tunnare bestånden och i de områden av landet som ofta har torka under våren.  

Om det inte går att komma ut förrän i slutet av mars eller början av april bör man höja första givan.

Ingemar Gruvaeus 2020-03-04