Ny kaliprodukt till potatis, grönsaker, frukt och bär

Unika® Kali utgår ur vårt sortiment och ersätts av Unika® Plus.

Augusti 2018

Unika Plus innehåller kaliumnitrat. Alltså snabbverkande nitratkväve (12%) och kalium (38%).

Unika Plus används med fördel till kompletteringsgödsling i potatis, grönsaker, frukt och bär.

Läs mer om Unika Plus

 

Produktserien Unika® 

I produktserien Unika finns också Unika® Calcium som förutom kväve (14%) och kalium(20%) också innehåller kalcium (9%).

Unika Calcium passar utmärkt för att öka motståndskraften mot svampar och bakterier. I potatis passar Unika Calcium bra då kalcium spelar en stor roll för att minskar rostfläckar. I grönsaker, frukt och bär ger gödsling med Unika Calcium ökad fasthet och hållbarhet.

Båda produkterna är klorfattig och lämpad för klorkänsliga kulturer.

Läs mer om Unika Calium