UNIKA CALCIUM

UNIKA CALCIUM

Klorfri kompletteringsgödsel (NK 14-20) till potatis, grönsaker, frukt och bär. Innehåller snabbverkande nitratkväve och kalium samt växttillgängligt kvalitetshöjande kalcium (Ca).

Emballage: Säck 600 kg

Potatis och grönsaker

Potatisplanta i blom

Med hjälp av Unika Calcium, Unika Plus och Kalksalpeter/Nitrabor kan man enkelt tillgodose grödans totala kväve-, kalium- och kalciumbehov under tillväxt-tiden. Grundgödsla med YaraMila ProMagna 8-5-19 eller 11-5-18 som båda innehåller mikronäring. Beroende på grödans kaliumbehov utförs kompletteringsgödslingarna antingen med Unika Calcium, Unika Plus eller med Kalksalpeter/Nitrabor.

Gödslingsråd för potatis

Jordgubbar

Jordgubbsplanta i blom

Använd Unika Calcium efter blomningen för att tillföra lättlösligt kväve, kalium och kalcium med en och samma gödselgiva. Tack vare att alla tre näringsämnena är vattenlösliga ger Unika Calcium ett omedelbart upptag och en säker effekt. Kalium- och kalciuminnehållet gör att jordgubbarna blir större och fastare samt får längre hållbarhet. Unika Calcium kan delas upp på flera givor så att man totalt tillför 150-300 kg/ha. Gödsling bör göras var 7-10 dag efter blomning fram till halva skörden är avplockad.

Kontrollera din jordanalys så att även bor (B) finns i tillräcklig mängd. Bor tillförs enklast med Nitrabor. Bor gynnar upptagningen av kalcium.

Gödslingsråd för jordgubbar