ACTISIL

ACTISIL

Actisil är ett kiselhaltigt plantstärkande gödselmedel för användning i frukt-, bär-, grönsaksodling, i plantskolor och plantproduktion, i växthus och på friland.

Actisil ger en förbättrad stabilitet hos cellväggarna och höjer därmed den naturliga motståndskraften hos cellerna mot mekaniska skador, svamp- och insektsangrepp. Actisil stimulerar rotbildningen och förbättrar rotningen hos unga plantor i frösådd och sticklingsförökning. Bladgödsling med Actisil på nyplanterade plantor, ökar deras etableringsförmåga.

Näringsinnehåll (viktprocent): organisk stabiliserad (Orto-) kiselsyra 2% varav 0,6% rent kisel (Si), kalcium 2%,kolinklorid 52%.
Specifik vikt: 1,12 kg/l

EC=LT: 0,76 mS/cm i 1 liter/1000 liter vatten

Emballage: 1 liters plastflaska, 12 l/kartong, 35 kartonger/pall

Kål

Blomkål, broccoli, brysselkål, kålrabbi och andra kålväxter. Antal behandlingar: 2-4 gånger, 2 gånger efter plantering och 2 gånger före skörd Dosering: 0,3 -0,6 liter i 300-600 liter vatten/ha, beroende på plantornas täthet

Morötter

I ett flertal försök ökade morotsskörden 12 till 18 % i svenska, tyska och Holländska försök. Första behandling 6 veckor förre skörd och andra behandlingen 2 veckor förre skörd gav bäst resultat. Antal behandlingar: 2. Dosering: 1 liter Actisil i minst 400 liter vatten/ha.

Golfgräs

• Kisel ökar gräsets slitstyrka och styvhet och ökar produktionen av vedämne (lignin). • Actisil stimulerar rotbildningen. • Kisel reducerar gräsets vattenavdunstning och reducerar därmed antalet vattningar. • Actisil ökar gräsets vinterhärdighet. Rekommenderade doseringar för golf, bollplaner, färdig gräsmatta (rullgräs) och andra gräsytor under hela säsongen. • Börja behandlingen på våren eller när man gör första behandlingen på säsongen: 1,0 liter Actisil i 800-1000 liter vatten/ha i april, maj. • Efterföljande behandlingar på sommaren: 0,5 liter Actisil i 500 liter vatten/ha, var 14 dag. • Den sista behandlingarna på hösten i sept. okt: 1,0 liter Actisil i 800-1000 liter vatten/ha • Behandling rekommenderas i nov. dec. om senhösten är mild: 0,5 l Actisil/ha i 500 l vatten.

Sallad

Isbergssallat, spenat, rucola m.fl. Förbättrar fasthet och lagringsduglighet. Stärker den naturliga motståndskraften mot svamp- och skadedjur. Börja behandla när bladen börjar utvecklas och upprepa varje vecka, fram till en vecka före skörd. Antal behandlingar: 2-4 gånger Dosering: 0,4-0,6 liter i 400-600 liter vatten/ha beroende på plantornas täthet

Lök

Svenska och Holländska försök med Actisil visade en ökat lökskörd (2-6%) med bättre storleksfördelning. Samt mer upprättstående blad i augusti. Första bladgödslingen ska ske i BBCH41. Behandling kan upprepas 2 veckar senare för en större effekt. Dosering: 1 liter i 600 liter vatten/ha

Kål

Blomkål, broccoli, brysselkål, kålrabbi och andra kålväxter. Antal behandlingar: 2-4 gånger, 2 gånger efter plantering och 2 gånger före skörd Dosering: 0,3 -0,6 liter i 300-600 liter vatten/ha, beroende på plantornas täthet

Morötter

I ett flertal försök ökade morotsskörden 12 till 18 % i svenska, tyska och Holländska försök. Första behandling 6 veckor förre skörd och andra behandlingen 2 veckor förre skörd gav bäst resultat. Antal behandlingar: 2. Dosering: 1 liter Actisil i minst 400 liter vatten/ha.

Golfgräs

• Kisel ökar gräsets slitstyrka och styvhet och ökar produktionen av vedämne (lignin). • Actisil stimulerar rotbildningen. • Kisel reducerar gräsets vattenavdunstning och reducerar därmed antalet vattningar. • Actisil ökar gräsets vinterhärdighet. Rekommenderade doseringar för golf, bollplaner, färdig gräsmatta (rullgräs) och andra gräsytor under hela säsongen. • Börja behandlingen på våren eller när man gör första behandlingen på säsongen: 1,0 liter Actisil i 800-1000 liter vatten/ha i april, maj. • Efterföljande behandlingar på sommaren: 0,5 liter Actisil i 500 liter vatten/ha, var 14 dag. • Den sista behandlingarna på hösten i sept. okt: 1,0 liter Actisil i 800-1000 liter vatten/ha • Behandling rekommenderas i nov. dec. om senhösten är mild: 0,5 l Actisil/ha i 500 l vatten.

Sallad

Isbergssallat, spenat, rucola m.fl. Förbättrar fasthet och lagringsduglighet. Stärker den naturliga motståndskraften mot svamp- och skadedjur. Börja behandla när bladen börjar utvecklas och upprepa varje vecka, fram till en vecka före skörd. Antal behandlingar: 2-4 gånger Dosering: 0,4-0,6 liter i 400-600 liter vatten/ha beroende på plantornas täthet

Lök

Svenska och Holländska försök med Actisil visade en ökat lökskörd (2-6%) med bättre storleksfördelning. Samt mer upprättstående blad i augusti. Första bladgödslingen ska ske i BBCH41. Behandling kan upprepas 2 veckar senare för en större effekt. Dosering: 1 liter i 600 liter vatten/ha