Magnesiumbrist förvärras av

  • Sandiga jordar
  • Sura jordar
  • Kaliumrika jordar
  • Höga kaliumgivor
  • Kylig och våt väderlek

Magnesium är viktigt för

  • Ökar skörden genom att stimulera knölantal och knöltillväxt
  • Förbättrad resistens mot sjukdomar och skalkvalitet
  • Ökad knöl ts-halt och stärkelsenivåer