Växtföljd med sockerbetor och potatis

Odlar man sockerbetor eller potatis är behovet ett annat än utan krävande grödor. I tabellerna nedan hittar du rekommendationer för olika grödor i växtföljden.

Förstora tabellerna genom att klicka på dem.

MED potatis.PNG

kaliumgiva.PNG