Borbrist jmf m frisk planta förvärras av

  • Sandiga jordar
  • Basiska jordar
  • Jordar med låg mullhalt
  • Höga kvävenivåer
  • Höga kalciumnivåer
  • Kylig och våt väderlek
  • Torkperioder

Bor är viktigt för

  • Stabilisering av plant vävnad och förbättrad plantstyrka, samverkar tillsammans med Ca
  • Förbättrad kvalitet och ökad skörd
  • Gurkväxters borbehov är måttligt