Fosforbrist förvärras av

  • Sur eller väldigt basisk (kalkrik) jord
  • Låg halt av organiskt material
  • Kalla eller blöta förhållanden
  • Grödor med dåligt utvecklade rotsystem

Fosfor är viktigt för

  • Ger bra förutsättningar för god tillväxtstart och fortsatt tillväxt för hög skörd
  • Ökar fruktbildning, utveckling och tidig mognad