Järnbrist förvärras av

  • Högt pH
  • Vattensjuka marker
  • Kalkrika jordar
  • Jordar med hög andel koppar, mangan eller zink

Järn är viktigt för

  • Nödvändigt för fotosyntes och plantans metabolism
  • Viktigt för tidig bladutveckling, stark tillväxt och skörd