Manganbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Sandiga jordar
  • Högt pH
  • Kylig och våt väderlek
  • Lätta och porösa jordar

Mangan är viktigt för

  • Nitratreduktas
  • Fotosyntes
  • Proteinbildning
  • Bibehållen tillväxt och utveckling