Molybdenbrist förvärras av

  • Sura jordar
  • Lågt pH
  • Låga halter av organiskt material i jorden

Molybden är viktigt för

  • Omsättning av kväve, syntes av pigment och klorofyll
  • Behövs för normal utveckling och fruktbildning