Spridning

Garantin omfattar samtliga produkter i Yaras ordinarie lantbrukssortiment.

Jämn spridning

En hög och jämn kvalitet på gödseln möjliggör en jämn spridning av produkten. Variationskoefficienten vid spridartester med marknadens ledande centrifugalspridare garanteras vara högst 10 %. Vid spridning med exaktspridare eller kombisåmaskin innebär en hög kvalitet att utmatningen blir jämn och att mindre underkorn (damm) inte riskerar att fastna på valsarna och medföra en ojämn utmatning.

Minst 24 m spridningsbredd

De flesta produkterna kan spridas jämnt även på större bredder. Hur brett de olika gödselmedlen kan spridas framgår av spridartillverkarnas hemsidor.

Fullskalig provning

Vi sänder alla produkter för fullskalig provning hos marknadens ledande tillverkare av centrifugalspridare Bogballe och Amazone. På deras hemsidor finns spridartabeller för våra produkter.

Enhetlig kvalitet

En produktion med fastställda rutiner, kvalitetsanalyser samt en god hantering av produkten från fabriken till gården ger en enhetlig kvalitet. Minst lika viktigt för spridningsresultatet är hur produkten hanteras och lagras på gården och att spridningen utförs av en kompetent och noggrann maskinförare.

Läs mer om hur du hanterar gödseln på gården