Kompletteringsgiva


Kompletteringsgiva

Vid behov gödslas höstsäden i stadium DC 37-55 med kompletterande kväve. Många års erfarenheter visar såväl stora skördeökningar som proteinhaltshöjningar om grödan har behov av mer kväve.

När man bedömer behovet av kompletterande kväve kan man ta hjälp av Yara N-Prognos, Yara N-Tester samt tidigare erfarenheter av höstveteodling på samma fält. För att anpassa givan till fältets variationer används Yara N-Sensor.

Kalksalpeter är den mest effektiva produkten vid tidpunkten för kompletteringsgödsling. Om Axan eller N27 används ska man tänka på att dessa produkter inte är lika snabbverkande och därför bör tillföras tidigare.

Figur 2. Exempel på gödslingsstrategier med NPK som grundgiva. I alternativ 1,2 och 4 passar oftast NPK-produkten även till vårsädens huvudgiva. I alternativ 3 används en NPK med högre innehåll av P och K. I alternativ 5 Används YaraMila Höst på hösten och vid behov även NPK på våren, annars N.

För aktuell information följ Yara N-Prognos™