Äntligen väderomslag!

Råd om gödsling i raps och nystart av vallarna. De senaste dagarna har ett välkommet regn fallit i stora delar av landet, så nu gäller det att på bästa sätt utnyttja det förbättrade läget.

Augusti 2018

Höstraps

Fortfarande finns det tid att så raps i större delen av rapsodlingsområdet. Säkra en god etablering och bra övervintring med YaraMila Raps, helst myllad/placerad.

I de fält som såddes under torra förhållanden har en del dragit ner på eller helt uteslutit gödslingen, eftersom man har varit osäker på om man skulle lyckas med etableringen. I dessa fall är det viktigt att gödsla så snart man konstaterat en bra uppkomst.

I de fall man konstaterat att man har stora mängder restkväve och därför dragit ner på gödslingen bör man tillföra ytterligare YaraMila Raps på våren för att säkra tillgången på fosfor, kalium och bor.

Gödslingsråd för raps

 

Vall

Vi kan förvänta oss en nystart i vallarna och kan ha gott hopp om att kunna ta en någorlunda skörd senare i höst. Om man inte har behov av skörden själv kanske grannen har det, så nu gäller det att ta tillvara på det grovfoder som går att få fram.

En rimlig giva bör vara ca 50 kg N/ha i blandvall och ca 70 kg N/ha i gräsvall. Kalksalpeter har naturligtvis den snabbaste effekten, men om man inte tidigare lagt tillräckligt med svavel för den totala skörden 2018, är Axan ett bättre alternativ. Med Axan ger hälften av kvävet (nitratkvävet) snabb effekt och samtidigt ges tillräckligt med svavel för bästa möjliga skörd.

Om man lagt mineralgödsel till en andra eller tredje skörd som uteblivit kan man räkna med att det mesta av kvävet finns kvar och nu kan utnyttjas. Eventuell flytgödsel lagd i den varma och torra väderleken får man nog tyvärr räkna med har tappat det mesta kvävet som ammoniakförluster även om man spridit med släpslangar.

Tänk på att om det står axbärande skott i vallen bör de putsas bort omedelbart för att locka plantan att komma igång att växa och skjuta nya skott.

Gödslingsråd för vall